Hurtownia sprzętu BHP
SZUKAJ:
Kategorie
Chemia Gospodarcza
Do Ciała
Dla Kobiet i Mężczyzn
Do Golenia
Do Podłogi
Do Prasowania
Do Włosów
Kremy Do R±k
Od¶wieżacze Powietrza
Odżywki Do Włosów
Pasty BHP , Mydła
Pasty Do Zębów
Perfumiki
Kuchnia
Kuchnia I Sprz±tanie
Łazienka
Pozostałe
Pranie I Płukanie
Zapachy Do Szafy
Ubrania Robocze
Bielizna
Bluzy Robocze
Kamizelki Ostrzegawcze
Koszule Flanelowe Letnie
Koszulki Zimowe
Kurtki Robocze Zimowe
Odzież Przeciwdeszczowa
Polary, Kamizelki Robocze
Spodnie Robocze
T-Shirts
Ubrania Robocze
Buty Robocze
Półbuty Robocze Letnie
Trzewiki Robocze Letnie
Sandały Robocze
Buty Robocze Zimowe
Buty Gumowe/Pcv/Filcowe
Buty Spawalnicze
Wkładki Do Butów
Skarpety, Szurówki
Ochraniacze Kolan / Butów
Kalesony
Rękawice Robocze
Antywibracyjne
Bawełniane I z Nakropieniem
Gumowe I Powlekane Gum±
Nitryl/Pcv/Neopren
Ocieplane I Termoodporne
Skórzane I Wzmacniane Skór±
Spawalnicze
Ochrona Głowy
Czapki Bawełniane, Kominiarki
Czapki z Daszkiem
Kaski i Hełmy
Ochrona Dróg Oddechowych
Filtry/Pochłaniacze
Maski I Półmaski
Ochrona Oczu I Twarzy
Gogle,Okulary
Osłona Twarzy
Ochrona Słuchu
Ga¶nice Oraz Znaki Ewakuacyjne
Oznakowanie
Pachołki
Sprzęt Przeciwpożarowy
Ta¶my Ostrzegawcze
Higiena I Czysto¶ć
Pasty BHP, Mydła
Ręczniki
Pas Antyprzeci±żeniowy
Dla Spawacza
Praca Na Wysoko¶ci
Wszystko Na Zimę
Czapki
Kamizelki
Koszule
Kurtki
Obuwie
Polary
Rękawice
Spodnie
Ubrania
Szukaj
Słowa kluczowe:


Kategoria:

z podkategoriamiWyszukiwanie zaawansowane

Wysyłka i zwroty
Wyci±g z regulaminu:

(...)

§4. FORMA DOSTAWY

4.1. Zamówione towary dostarczane są do Klienta przez przedstawiciela firmy spedycyjnej. 

4.2. Istnieje możliwość dostawy towaru przez inną firmę spedycyjną na życzenie Klienta i w przypadku, gdy zobowiąże się on pokryć koszty takiej usługi.

4.3. Dla zamówień złożonych do godz. 15.00 i dla, których nie ma żadnych przeszkód celem realizacji zamówienia, towary :

4.3.1. Zostaną dostarczone następnego dnia roboczego. Jeśli ten termin ulegnie wydłużeniu , nastąpi to z przyczyn niezależnych od FHU “ARNET”. W sprawach terminowości dostawy przesyłek Klient powinien kontaktować się z lokalnym oddziałem firmy spedycyjnej. 

4.3.2. Zostaną wysłane tego samego dnia - w przypadku gdy formą płatności jest zapłata gotówką przy odbiorze towaru. 

4.3.3. W przypadku gdy formą płatności jest przedpłata - wysyłka towaru następuje niezwłocznie po wpłynięciu pełnej kwoty na konto FHU “ARNET”. 

4.4. Czas realizacji zamówienia może się wydłużyć w przypadku nagłych wahań koniunktury (np.: nagły wzrost zamówień) uniemożliwiający wysyłkę towaru w dniu złożenia zamówienia. 

4.4.1. FHU “ARNET” nie ponosi odpowiedzialności za straty powstałe w wyniku realizacji zamówienia w terminie późniejszym niż następnego dnia roboczego. 

4.5. Zamówienia złożone po 15:00 będą traktowane tak jakby wpłynęły następnego dnia . 

4.6. Za dzień roboczy uważa się czas od 08:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni świątecznych . 

4.7. W sytuacji gdy Klient nie może odebrać przesyłki w dowolnym terminie , powinien podać dogodny dzień i preferowaną godzinę odbioru przesyłki.

4.8. W przypadku niemożności dostarczenia towaru w w/w terminie, uzgadniany jest z Klientem indywidualny czas realizacji. 

4.9. W przypadku odbioru własnego, towary można odebrać z magazynu FHU “ARNET” w godzinach od 08:00 do 16:00 w dniach od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni świątecznych . 

§5. REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA ORAZ ODSTĄPIENIE OD UMOWY

5.1. Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze przygotowane do wysyłki:

a) kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta;

b) samodzielnie anulując zamówienie na stronie Sklepu Internetowego www.hurtowniabhp.pl.

5.2. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie Internetowym www.hurtowniabhp.pl w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych

bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 5.6 poniżej.

Bieg terminu do odstąpieniu od umowy rozpoczyna się :

- od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu),

- od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach.

5.3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r.

o prawach konsumenta - tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827):

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia,

że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu

na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

5.4. Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 5.2 powyżej wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wskazanym w ust. 2

powyżej - Konsument może skorzystać ze wzoru oświadczenia znajdującego się ukować wzór znajdujący się pod linkiem:
http://www.hurtowniabhp.pl/includes/Formularz_Zwrot_Reklamacja.pdf.

5.5. W takim przypadku Konsument zobowiązany jest do zwrotu produktu w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu,

a także jej cechy i funkcjonowanie.

F.H.U. ARNET zwróci Konsumentowi uiszczoną przez Konsumenta należność zgodnie z postanowieniami §6 regulaminu.

5.6. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Konsument.

Jednocześnie Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, jego cechy lub funkcjonowanie.

5.7. Konsument, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić produkt niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Konsument może zwrócić przedmiot zamówienia w całości lub części:

a) w sklepie F.H.U.ARNET, w którym został dokonany zakup

b) po odebraniu przesyłki dostarczonej kurierem – w terminie wskazanym w ust. 5.2 powyżej.

Wówczas produkty, co do których Konsument odstąpił od umowy, należy odesłać do siedziby F.H.U ARNET

lub – w przypadku produktów odebranych w sklepie – zwrócić je w sklepie w Bytomiu ul. Strzelców Bytomskich 33

lub w sklepie w Chorzowie ul. Katowicka 153.

5.8. F.H.U. ARNET nie odbiera przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

§6. ZWROT NALEŻNOŚCI KLIENTOM

6.1. F.H.U. ARNET dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:

a) anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;

b) zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem firmy kurierskiej;

c) zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało odebrane w Punkcie Odbioru i było uprzednio opłacone z góry;

d) uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny.

6.2. W przypadku zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) F.H.U. ARNET może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta

do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6.3. F.H.U. ARNET dokona zwrotu pieniędzy na:

a) rachunek bankowy Klienta (w tym powiązany z kartą płatniczą Klienta) – jeśli zamówienie było opłacone:

- z góry za pomocą przelewu lub karty płatniczej;

- przy odbiorze u kuriera.

b) gotówką - jeśli zamówienie było odebranie przez klienta w jednym ze sklepów F.H.U. ARNET i opłacone w taki sposób.

6.4. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie F.H.U. ARNET nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu,

jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania F.H.U. ARNET numeru rachunku bankowego Klienta,

Klient nie prześle F.H.U. ARNET takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu.

F.H.U. ARNET nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych,

imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.

6.5. W przypadku gdy zwrot produktów (odstąpienie od umowy) lub złożenie reklamacji nastąpi w którymkolwiek ze sklepów F.H.U. ARNET , a zamówienie:

a) zostało opłacone przy odbiorze – zwrot należności nastąpi w sklepie F.H.U. ARNET;

b) zostało opłacone z góry – zwrot należności nastąpi zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym paragrafie w ust. 3.

6.6. W przypadku gdy Klient dokonał płatności za zamówienie z nienależącego do niego rachunku bankowego, karty płatniczej ,

zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza tego rachunku bankowego, karty płatniczej, przy użyciu których nastąpiła płatność na rzecz F.H.U. ARNET

zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym paragrafie w ust. 3 niniejszego paragrafu.

c) zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało odebrane w Punkcie Odbioru i było uprzednio opłacone z góry;

d) uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny.

6.2. W przypadku zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) F.H.U. ARNET może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta

do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6.3. F.H.U. ARNET dokona zwrotu pieniędzy na:

a) rachunek bankowy Klienta (w tym powiązany z kartą płatniczą Klienta) – jeśli zamówienie było opłacone:

- z góry za pomocą przelewu lub karty płatniczej;

- przy odbiorze u kuriera.

b) gotówką - jeśli zamówienie było odebranie przez klienta w jednym ze sklepów F.H.U. ARNET i opłacone w taki sposób.

6.4. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie F.H.U. ARNET nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu,

jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania F.H.U. ARNET numeru rachunku bankowego Klienta,

Klient nie prześle F.H.U. ARNET takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu.

F.H.U. ARNET nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych,

imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.

6.5. W przypadku gdy zwrot produktów (odstąpienie od umowy) lub złożenie reklamacji nastąpi w którymkolwiek ze sklepów F.H.U. ARNET , a zamówienie:

a) zostało opłacone przy odbiorze – zwrot należności nastąpi w sklepie F.H.U. ARNET;

b) zostało opłacone z góry – zwrot należności nastąpi zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym paragrafie w ust. 3.

6.6. W przypadku gdy Klient dokonał płatności za zamówienie z nienależącego do niego rachunku bankowego, karty płatniczej ,

zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza tego rachunku bankowego, karty płatniczej, przy użyciu których nastąpiła płatność na rzecz F.H.U. ARNET

zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym paragrafie w ust. 3 niniejszego paragrafu.

Powrót

Kliknij aby rozwin±ć dane kontakowe!

Kliknij aby zwin±ć!

imię i nazwisko
kontakt
hit

F.H.U. "ARNET"

ADRESY:
ul. Strzelców Bytomskich 33
41-902 Bytom
Telefon 1: 508-40-30-20
Telefon 2: 32 78-77-609

ul. 3-go Maja 4
41-500 Chorzów
Telefon 1: 32 282-74-28
Telefon 2: 502-035-335

Pn-pt: 8:00 - 16:00
sob: 10:00 - 13:00

KONTAKT
E-mail:
Fax: (32) 787-76-09

NIP: 626-002-00-89
REGON:271869239

KONTO BANKOWE
Deutsche Bank PBC
56 1910 1048 2611 0155 1420 0001